Om PVSonline

Patent- og Varemærkestyrelsen giver via PVSonline adgang til sagsoplysninger og dokumenter fra danske rettighedssager indenfor områderne patent, brugsmodel, varemærke og design.

  

» Retten til PVSonline-servicen

» Indholdet i PVSonline

» Anvendelse af søgeresultater

» Ansvar for fejl

» Opdatering

» Om sikkerhed i kommunikationen

» Tilgængelighed

» Hjælp

 


Retten til PVSonline-servicen

Alle rettigheder til PVSonline-service tilhører Patent- og Varemærkestyrelsen. Adgang til denne service må udelukkende ske ved brug af Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmesider. Anden brug af denne service, herunder enhver kommerciel udnyttelse, må ikke ske uden forudgående skriftlig tilladelse fra Patent- og Varemærkestyrelsen.

 

top


 

Indholdet i PVSonline

 

 

Rettighedstype

Ansøgninger

Patenter/registreringer

DK Patentansøgninger der var under behandling i 1982, og patentansøgninger indleveret fra 1982-dd Patenter der var i kraft i 1982, og patenter, der er udstedt fra 1982-dd
DK/EP Europæiske patentansøgninger med krav oversat til dansk (1990-) Europæiske patenter som er gældende eller har været gældende i Danmark(1990-)
Certifikat Ansøgninger om supplerende beskyttelse af lægemidler og plantebeskyttelsesmidler (1993-) Registrerede certifikater vedr. supplerende beskyttelse af lægemidler og plantebeskyttelsesmidler (1993-)
Brugsmodel Ansøgninger om brugsmodel (1992-) Registrerede brugsmodeller (1992-)
DK varemærke Varemærkeansøgninger der var under behandling i 1982 og varemærkeansøgninger indleveret fra 1982-dd Registrerede varemærker der var i kraft i 1982, og varemærker der er registreret fra 1982-dd
MP varemærke MP varemærker der er eller har været designeret i Danmark MP varemærker der er eller har været designeret i Danmark
Mønstre Mønsteransøgninger (MA) der var under behandling i 1982 og mønsteransøgninger (MA) indleveret  fra 1982-2001 Registrerede mønstre (MR) der var i kraft i 1982 og mønstre (MR) der er registret fra 1982-dd
Design Designansøgninger (DA) fra 2001-dd Registrerede design (DR) fra 2001-dd

 

 

top


 

 

Anvendelse af søgeresultater

Formålet med PVSonline registrene er at give adgang til søgning i PVS' registre over patenter, certifikater, brugsmodeller, europæiske patenter gældende i Danmark, varemærker og internationale varemærker gældende i Danmark samt design. Informationerne i registrene skal ikke ses som en substitut for professionel rådgivning og assistance. Du bør overveje at søge rådgivning og assistance inden forretningsmæssige beslutninger eller tiltag på baggrund af oplysningerne i registrene tages. Ligeledes kan informationerne indeholde tekniske og juridiske termer, der kan være forskellig fra den normale brug, hvilket understreger vigtigheden af specialistviden og ekspertise for den fulde forståelse af informationerne i registrene. 

 

top


 

 

Ansvar for fejl

Patent- og Varemærkestyrelsen bestræber sig på at sikre, at data og dokumenter i PVSonline fremstår korrekte, men kan ikke garantere, at der ikke forekommer fejlagtige oplysninger. PVS er underlagt de almindelige love og regler for offentlig virksomhed såsom forvaltningsloven, offentlighedsloven og loven om behandling af personoplysninger m.v., men påtager sig derudover intet ansvar for korrektheden af registrenes informationer. Derfor opfordres brugerne til at få bekræftet oplysningerne i PVSonline hos Patent- og Varemærkestyrelsen inden oplysningerne anvendes i anden sammenhæng. Skulle du som bruger opdage fejlagtige oplysninger, må du meget gerne kontakte styrelsen herom. 

 

top


 

Opdatering

Opdatering af data og dokumenter foretages på alle hverdage (mandag-fredag).

Korrespondance kan først ses, når en medarbejder hos PVS har undersøgt om korrespondancen indeholder personfølsomme eller fortrolige oplysninger. Hvis sådanne oplysninger indgår i korrespondancen, vil korrespondancen ikke fremgå af PVSonline. Opdatering og gennemgang af data foretages så hurtigt som muligt, og dokumenter vil fremgå på PVSonline, så snart de er blevet godkendt til offentliggørelse.

 

top


 

 

Om sikkerhed i kommunikationen

Vær opmærksom på at en søgning i registrene foregår som almindelig åben Internettrafik. Der anvendes ikke nogen form for kryptering. 

 

top


 

Tilgængelighed

PVSonline registrene vil normalt være tilgængelige hele døgnet. Dog vil der kunne ske afbrydelser, når vi gennemfører nødvendigt systemarbejde. Dette varsles så vidt muligt på vores hjemmeside www.dkpto.dk.

 

top


 

Hjælp

Alle henvendelser om PVSonline kan rettes til vores kundecenter

 

top