Aktuel information

Status på screening af dokumenter 

Screeningsteamet er pr. 22-06-2021 nået til Varemærke og Design dokumenter dateret d. 21-06-2021. Der går 4 dage, fra et dokument er blevet screenet og godkendt, til dokumentet kan ses på PVSonline.

Screeningsteamet er pr. 22-06-2021 nået til Patent og Brugsmodels dokumenter dateret d. 21-06-2021. Der går 4 dage, fra et dokument er blevet screenet og godkendt, til dokumentet kan ses på PVSonline.  

Opdatering

Opdatering af data og dokumenter foretages på alle hverdage (mandag-fredag).

Korrespondance kan først ses, når en medarbejder hos PVS har undersøgt om korrespondancen indeholder personfølsomme eller fortrolige oplysninger. Hvis sådanne oplysninger indgår i korrespondancen, vil korrespondancen ikke fremgå af PVSonline. Opdatering og gennemgang af data foretages så hurtigt som muligt, og dokumenter vil fremgå på PVSonline, så snart de er blevet godkendt til offentliggørelse.

Bemærk, at patent-, brugsmodel- og design-ansøgninger først overføres til PVSonline, når de publiceres i Patenttidende eller Designtidende som offentligt tilgængelige. Varemærkeansøgninger kan ses i PVSonline så hurtig som muligt efter indleveringen. DK/EP patenter kan først ses i PVSonline, når de er godkendt til validering i DK (oversættelse modtaget og godkendt).

Udløbsdato - supplerende beskyttelsescertifikater

Via fanebladet 'Publicering' på den relevante sag kan man gå til den Patenttidende, hvor registreringen af et certifikat er meddelt. Her kan udløbsdatoen findes - brug evt. AcrobatReader søgefunktionen til at finde CR-nummeret i den åbnede Patenttidende.

Registrerede fejl

Patenter: Benævnelser i patentsager
Der findes forkerte orddelinger i ældre patentsager som følge af oprindeligt indsatte linieskift, der er blevet ændret til blanktegn (mellemrum) ved overførsel til PVSonline - f.eks. kan skorsten være blevet til sko rsten.